Tagged: the lokals

Isang Hapon Kasama si Mr. Pink 20

Isang Hapon Kasama si Mr. Pink

Pin It

At isa pa siguro sa mga magandang nangyari, nakilala ko si Manong Abe. Isang lokal na puno ng mga kwento at kakatawanan. Pagkagising ko sa aking siesta pagkatapos maglaro ng umaga hanggang tanghali, nakita ko sa tindahan Sea Nymph si Manong Abe may hawak na Red Horse. Mahilig din ako kasi sa beer kaya naisip ko na mag isang bote muna bago maglaro ulit.

Pin It