the lokals

April 6

The Photography of Moonshine and Saltwater

Surf photography in the Philippines is rare stuff even as a hobby let alone a serious effort. It is only done by a handful of passionate […]
August 6

Isang Hapon Kasama si Mr. Pink

At isa pa siguro sa mga magandang nangyari, nakilala ko si Manong Abe. Isang lokal na puno ng mga kwento at kakatawanan. Pagkagising ko sa aking siesta pagkatapos maglaro ng umaga hanggang tanghali, nakita ko sa tindahan Sea Nymph si Manong Abe may hawak na Red Horse. Mahilig din ako kasi sa beer kaya naisip ko na mag isang bote muna bago maglaro ulit.